Index

BACKYARD ENGINEERING AS

Orgnr: 822298982

adresse: c/o Alexander Kristiansen, Åsheimenga 2

id

27637

organisasjonsnummer

822298982

navn

BACKYARD ENGINEERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Alexander Kristiansen", "Åsheimenga 2"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRESSVIK", "postnummer": "1622", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-23

naeringskode2

{"kode": "45.402", "beskrivelse": "Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822298982

navn

BACKYARD ENGINEERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Alexander Kristiansen Åsheimenga 2

forradrpostnr

1622

forradrpoststed

GRESSVIK

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

45.402

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.02.2019

stiftelsesdato

23.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822298982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2578855, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 99878, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 28005}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 71873}}, "journalnr": "2021599654", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822298982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -127295, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -157295}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 227172, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 227172}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 99877}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -106029, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 689045}, "driftsresultat": -106029, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 583016}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -106029}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922436193 [navn] => BACKYARD ENGINEERING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822298982 [oppstartsdato] => 2019-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Alexander Kristiansen", "u00c5sheimenga 2"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRESSVIK", "postnummer": "1622", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "45.402", "beskrivelse": "Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr"} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?