Index

BAD OG PROSJEKT AS

Orgnr: 815354982

adresse: Isabels vei 16

id

8399

organisasjonsnummer

815354982

navn

BAD OG PROSJEKT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Isabels vei 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1086", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815354982

navn

BAD OG PROSJEKT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Isabels vei 16

forradrpostnr

1086

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.05.2015

stiftelsesdato

10.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815354982

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1958006, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3567299, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1361227}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2206072}}, "journalnr": "2020696292", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815354982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 806963, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 776963}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2760337, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2366270}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 394067}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3567299}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 681749, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7938530}, "driftsresultat": 949399, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8887929}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -48722, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 85891}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 134613}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 900677}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920783457 [navn] => BAD OG PROSJEKT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-04-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 815354982 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Isabels vei 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1086", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?