Index

BAKKEN SPEEDWORKS AS

Orgnr: 820368002

adresse: Bakken

id

21164

organisasjonsnummer

820368002

navn

BAKKEN SPEEDWORKS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-01

naeringskode1

{"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bakken"], "kommune": "SKAUN", "landkode": "NO", "poststed": "BUVIKA", "postnummer": "7350", "kommunenummer": "5029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820368002

navn

BAKKEN SPEEDWORKS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bakken

forradrpostnr

7350

forradrpoststed

BUVIKA

forradrkommnr

5029

forradrkommnavn

SKAUN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.02.2018

stiftelsesdato

01.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820368002

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2490071, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 87, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 87}}, "journalnr": "2021540851", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820368002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 87, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -24343}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 87}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13744, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13744}, "driftsresultat": -13744, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13744}}]

Reserver mot visning?