Index

BALANZIA AS

https://www.balanzia.no

Orgnr: 812104942

mobil: 900 97 586
webside: www.balanzia.no
adresse: Emil Olsens vei 2

id

1324

organisasjonsnummer

812104942

navn

BALANZIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.110", "beskrivelse": "Kombinerte kontortjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Emil Olsens vei 2"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3125", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1223 Trudvang"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3105", "kommunenummer": "3803"}

hjemmeside

www.balanzia.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812104942

navn

BALANZIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Emil Olsens vei 2

forradrpostnr

3125

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1223 Trudvang

ppostnr

3105

ppoststed

TØNSBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

05.06.2013

tlf

tlf_mobil

900 97 586

url

www.balanzia.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812104942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2504597, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 540381, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 200000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 340381}}, "journalnr": "2021477829", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812104942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 510237, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 210237}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 30143, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15125}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 15018}}, "sumEgenkapitalGjeld": 540381}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16186, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 187753}, "driftsresultat": -22631, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 165123}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1883, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1898}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -20748}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812173502 [navn] => BALANZIA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.110", "beskrivelse": "Kombinerte kontortjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812104942 [oppstartsdato] => 2013-06-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Emil Olsens vei 2"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3125", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => www.balanzia.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1223 Trudvang"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3105", "kommunenummer": "3803"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?