Index

BALDER SPORT AS

Orgnr: 812323342

mobil: 90822214
adresse: Trondheimsvegen - Jessheim 65

id

1814

organisasjonsnummer

812323342

navn

BALDER SPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-21

naeringskode1

{"kode": "47.641", "beskrivelse": "Butikkhandel med sportsutstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsvegen - Jessheim 65"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812323342

navn

BALDER SPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trondheimsvegen - Jessheim 65

forradrpostnr

2050

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.641

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.08.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

90822214

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812323342

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2272163, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9754, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6254}}, "journalnr": "2021295236", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812323342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -40797, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 92684}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -133481}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 50551, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 50551}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9754}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -83235, "totalresultat": -83235, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 110532}, "driftsresultat": -83237, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 27295}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -83235}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912341003 [navn] => BALDER SPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.641", "beskrivelse": "Butikkhandel med sportsutstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812323342 [oppstartsdato] => 2013-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsvegen - Jessheim 65"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?