Index

BALKONGSENTERET AS

https://www.balkongsenteret.no

Orgnr: 815247922

tlf: 45 09 64 64
mobil: 955 22 330
webside: www.balkongsenteret.no
adresse: Hvamsvingen 11

id

8136

organisasjonsnummer

815247922

navn

BALKONGSENTERET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.529", "beskrivelse": "Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hvamsvingen 11"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKJETTEN", "postnummer": "2013", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-11

hjemmeside

www.balkongsenteret.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815247922

navn

BALKONGSENTERET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hvamsvingen 11

forradrpostnr

2013

forradrpoststed

SKJETTEN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.529

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.04.2015

stiftelsesdato

11.03.2015

tlf

45 09 64 64

tlf_mobil

955 22 330

url

www.balkongsenteret.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815247922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2279305, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3222918, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 473917}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2749001}}, "journalnr": "2021304712", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815247922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 534664, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 630000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -95336}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2688254, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1688254}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3222918}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 304983, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4824184}, "driftsresultat": 292562, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5116746}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12420, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14169}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1748}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 304983}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915269834 [navn] => BALKONGSENTERET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.529", "beskrivelse": "Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815247922 [oppstartsdato] => 2015-03-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hvamsvingen 11"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "SKJETTEN", "postnummer": "2013", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => www.balkongsenteret.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?