Index

BALUBA AS

Orgnr: 815407512

adresse: Kjerreveien 16

id

8484

organisasjonsnummer

815407512

navn

BALUBA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjerreveien 16"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRÅKERØY", "postnummer": "1676", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815407512

navn

BALUBA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjerreveien 16

forradrpostnr

1676

forradrpoststed

KRÅKERØY

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.05.2015

stiftelsesdato

25.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

815407512

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2547859, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12568615, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11853301}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 715314}}, "journalnr": "2021528736", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815407512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1104431, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 37000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1141431}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13673046, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4134386}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9538659}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12568615}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1012499, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5677453}, "driftsresultat": -743991, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4933463}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -268508, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11348}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 279856}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1012499}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915431240 [navn] => BALUBA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815407512 [oppstartsdato] => 2015-04-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kjerreveien 16"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRu00c5KERu00d8Y", "postnummer": "1676", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?