Index

BAM-EL AS

Orgnr: 877188272

mobil: 958 05 327
adresse: Arthur Nordlies vei 1A

id

57932

organisasjonsnummer

877188272

navn

BAM-EL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-29

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Arthur Nordlies vei 1A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0956", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877188272

navn

BAM-EL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Arthur Nordlies vei 1A

forradrpostnr

0956

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.01.1997

stiftelsesdato

17.01.1997

tlf

tlf_mobil

958 05 327

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877188272

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2474365, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 55789, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 55789}}, "journalnr": "2021514696", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877188272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 55788, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 55788}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 55789}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 17, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4}}]

Reserver mot visning?