Index

BAN HOLDING AS

Orgnr: 811768162

adresse: Nygårdsveien 12

id

566

organisasjonsnummer

811768162

navn

BAN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-04

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nygårdsveien 12"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811768162

navn

BAN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nygårdsveien 12

forradrpostnr

1423

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3021

forradrkommnavn

ÅS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.04.2013

stiftelsesdato

19.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811768162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2257005, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2387386, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1003485}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1383901}}, "journalnr": "2021271166", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811768162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 987386, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 957386}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1400000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1400000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2387386}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 961096, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 38917}, "driftsresultat": -38917, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1000013, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1000059}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 46}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 961096}}]

Reserver mot visning?