Index

BANANA STAND AS

Orgnr: 912029247

adresse: c/o Christian Mikalsen, Eugenies gate 3B

id

105686

organisasjonsnummer

912029247

navn

BANANA STAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Christian Mikalsen", "Eugenies gate 3B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0168", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912029247

navn

BANANA STAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Christian Mikalsen Eugenies gate 3B

forradrpostnr

0168

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

28.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912029247

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2421237, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6339138, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 765336}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5573802}}, "journalnr": "2021462849", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912029247"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6231299, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21224}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6210075}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 107840, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 107840}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6339138}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 259476, "totalresultat": 259476, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14748}, "driftsresultat": -14748, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 274223, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 366153}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 91929}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 259476}}]

Reserver mot visning?