Index

BANEBAKKEN EIENDOM AS

Orgnr: 920952291

adresse: Hedrumveien 2201

id

327953

organisasjonsnummer

920952291

navn

BANEBAKKEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hedrumveien 2201"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "KVELDE", "postnummer": "3282", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920952291

navn

BANEBAKKEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hedrumveien 2201

forradrpostnr

3282

forradrpoststed

KVELDE

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

25.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920952291

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2503241, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2266794, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2261294}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5500}}, "journalnr": "2021472701", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920952291"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 594165, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2284430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1690265}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1672629, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 937629}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 735000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2266794}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -84343, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 42744}, "driftsresultat": -42744, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -41599, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 41600}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -84343}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921063466 [navn] => BANEBAKKEN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920952291 [oppstartsdato] => 2018-06-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hedrumveien 2201"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "KVELDE", "postnummer": "3282", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?