Index

BANKGATA 1 AS

Orgnr: 893595252

mobil: 911 39 572
adresse: Bankgata 1

id

81666

organisasjonsnummer

893595252

navn

BANKGATA 1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bankgata 1"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDFJORDEID", "postnummer": "6770", "kommunenummer": "4649"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

893595252

navn

BANKGATA 1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bankgata 1

forradrpostnr

6770

forradrpoststed

NORDFJORDEID

forradrkommnr

4649

forradrkommnavn

STAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.02.2009

stiftelsesdato

09.01.2009

tlf

tlf_mobil

911 39 572

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893595252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 34150, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4056304, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3265323}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 790981}}, "journalnr": "2021152325", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893595252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2141272, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 872783}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1268489}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1915032, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 858735}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1056297}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4056304}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 602157, "totalresultat": 602157, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 554032}, "driftsresultat": 794479, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1348510}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -22447, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8977}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 31424}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 772032}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993610615 [navn] => BANKGATA 1 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 893595252 [oppstartsdato] => 2009-02-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bankgata 1"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDFJORDEID", "postnummer": "6770", "kommunenummer": "4649"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?