Index

BANTER AS

Orgnr: 818766882

adresse: Bodinveien 56

id

16844

organisasjonsnummer

818766882

navn

BANTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-27

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bodinveien 56"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8010", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818766882

navn

BANTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bodinveien 56

forradrpostnr

8010

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.03.2017

stiftelsesdato

09.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818766882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2327105, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 131977, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 131977}}, "journalnr": "2021379022", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818766882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -258997, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -288997}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 390974, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 71241}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 319733}}, "sumEgenkapitalGjeld": 131977}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 24594, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 204585}, "driftsresultat": 24450, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 229035}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 144, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 144}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 24594}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918841652 [navn] => BANTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818766882 [oppstartsdato] => 2017-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bodinveien 56"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8010", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?