Index

BARBA AS

Orgnr: 815280792

adresse: Laberget 72

id

8212

organisasjonsnummer

815280792

navn

BARBA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.034", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Laberget 72"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4020", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815280792

navn

BARBA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Laberget 72

forradrpostnr

4020

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.034

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.04.2015

stiftelsesdato

01.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815280792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1500, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 380426, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 329723}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 50703}}, "journalnr": "2021125246", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815280792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 295372, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 900000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -604628}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 85054, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 85054}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 380426}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -101237, "totalresultat": -101237, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 471919}, "driftsresultat": -100546, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 371373}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -691, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 138}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 829}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -101237}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915291287 [navn] => BARBA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.034", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815280792 [oppstartsdato] => 2015-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Laberget 72"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4020", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?