Index

BARKENÆS ENTREPRENØR AS

Orgnr: 916005458

mobil: 917 59 317
adresse: Heidalsvegen 2477

id

194842

organisasjonsnummer

916005458

navn

BARKENÆS ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Heidalsvegen 2477"], "kommune": "SEL", "landkode": "NO", "poststed": "HEIDAL", "postnummer": "2676", "kommunenummer": "3437"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

916005458

navn

BARKENÆS ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Heidalsvegen 2477

forradrpostnr

2676

forradrpoststed

HEIDAL

forradrkommnr

3437

forradrkommnavn

SEL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

01.09.2015

tlf

tlf_mobil

917 59 317

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916005458

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1221828, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1022292, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 900416}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 121876}}, "journalnr": "2019662552", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916005458"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 93637, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -306363}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 928655, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 278720}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 649935}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1022292}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -60156, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 161186}, "driftsresultat": -41186, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 120000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -31837, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1588}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 33425}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -73023}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916011210 [navn] => BARKENÆS ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916005458 [oppstartsdato] => 2015-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Heidalsvegen 2477"], "kommune": "SEL", "landkode": "NO", "poststed": "HEIDAL", "postnummer": "2676", "kommunenummer": "3437"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?