Index

BARNAS JUNGEL AS

https://www.in-styling.no

Orgnr: 812157612

mobil: 928 52 119
webside: www.in-styling.no
adresse: Kongevegen 86

id

1417

organisasjonsnummer

812157612

navn

BARNAS JUNGEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongevegen 86"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2211", "kommunenummer": "3401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 405"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2207", "kommunenummer": "3401"}

hjemmeside

www.in-styling.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812157612

navn

BARNAS JUNGEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kongevegen 86

forradrpostnr

2211

forradrpoststed

KONGSVINGER

forradrkommnr

3401

forradrkommnavn

KONGSVINGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 405

ppostnr

2207

ppoststed

KONGSVINGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.103

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.06.2013

stiftelsesdato

27.05.2013

tlf

tlf_mobil

928 52 119

url

www.in-styling.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812157612

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2171957, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 66398, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 66398}}, "journalnr": "2020930856", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812157612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -126243, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 190053}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -316296}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 192641, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 192641}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 66398}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -242778, "totalresultat": -242778, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 398995}, "driftsresultat": -236759, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 162236}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6019, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 92}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6111}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -242778}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912193330 [navn] => BARNAS JUNGEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiu00f8rarkitekt, interiu00f8rdesign og interiu00f8rkonsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812157612 [oppstartsdato] => 2013-05-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongevegen 86"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2211", "kommunenummer": "3401"} [links] => [] [hjemmeside] => www.in-styling.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 405"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2207", "kommunenummer": "3401"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?