Index

BARSK ENTREPRENØR AS

Orgnr: 812127012

mobil: 481 75 105
adresse: Bekkefaret 10

id

1383

organisasjonsnummer

812127012

navn

BARSK ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "42.220", "beskrivelse": "Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkefaret 10"], "kommune": "NORDREISA", "landkode": "NO", "poststed": "STORSLETT", "postnummer": "9158", "kommunenummer": "5428"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812127012

navn

BARSK ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bekkefaret 10

forradrpostnr

9158

forradrpoststed

STORSLETT

forradrkommnr

5428

forradrkommnavn

NORDREISA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

42.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

05.06.2013

tlf

tlf_mobil

481 75 105

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812127012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 69768, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 275570, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15154}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 260416}}, "journalnr": "2021201619", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812127012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 146526, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 46526}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 129044, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 129044}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 275570}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -184576, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 468160}, "driftsresultat": -184637, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 283522}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 61, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 61}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -184576}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912220648 [navn] => BARSK ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "42.220", "beskrivelse": "Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812127012 [oppstartsdato] => 2013-06-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bekkefaret 10"], "kommune": "NORDREISA", "landkode": "NO", "poststed": "STORSLETT", "postnummer": "9158", "kommunenummer": "5428"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?