Index

BASIC AS

Orgnr: 822712002

adresse: c/o Bianca Steinfeld, Peragjerdet 50

id

28699

organisasjonsnummer

822712002

navn

BASIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bianca Steinfeld", "Peragjerdet 50"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPESTØ", "postnummer": "5308", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822712002

navn

BASIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Bianca Steinfeld Peragjerdet 50

forradrpostnr

5308

forradrpoststed

KLEPPESTØ

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.05.2019

stiftelsesdato

12.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822712002

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1911826, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1300713, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 56000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1244713}}, "journalnr": "2020647464", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822712002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 486360, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 350000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 136360}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 814354, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 390553}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 423801}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1300714}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-04-12", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 136360, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1758634}, "driftsresultat": 183901, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1942535}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12240, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 109}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12349}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 171661}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922746702 [navn] => BASIC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 822712002 [oppstartsdato] => 2019-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bianca Steinfeld", "Peragjerdet 50"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPESTu00d8", "postnummer": "5308", "kommunenummer": "4627"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?