Index

BASIC CARE AS

Orgnr: 812561022

tlf: 55 34 43 47
adresse: Mannsverk 2

id

2345

organisasjonsnummer

812561022

navn

BASIC CARE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mannsverk 2"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5094", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812561022

navn

BASIC CARE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mannsverk 2

forradrpostnr

5094

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.10.2013

stiftelsesdato

30.09.2013

tlf

55 34 43 47

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.10.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812561022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2386293, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 258291, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 64522}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 193769}}, "journalnr": "2021429124", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812561022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 85867, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 55867}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 172424, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 172424}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 258291}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 38636, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1048985}, "driftsresultat": 46040, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1095025}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3008, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3008}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 43032}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912576191 [navn] => BASIC CARE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812561022 [oppstartsdato] => 2013-09-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Fyllingsveien 81A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LAKSEVu00c5G", "postnummer": "5161", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?