Index

BÅTKALESJER AS

Orgnr: 812439502

adresse: Randabergveien 333

id

2073

organisasjonsnummer

812439502

navn

BÅTKALESJER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "13.929", "beskrivelse": "Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Randabergveien 333"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4073", "kommunenummer": "1127"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812439502

navn

BÅTKALESJER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Randabergveien 333

forradrpostnr

4073

forradrpoststed

RANDABERG

forradrkommnr

1127

forradrkommnavn

RANDABERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

13.929

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.09.2013

stiftelsesdato

02.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812439502

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2456329, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 343030, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 325530}}, "journalnr": "2021498898", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812439502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -359260, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 78000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -437260}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 702290, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 702290}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 343030}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -243091, "totalresultat": -243091, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2006309}, "driftsresultat": -223044, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1783265}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20048, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 467}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20515}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -243091}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912532224 [navn] => BÅTKALESJER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "13.929", "beskrivelse": "Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klu00e6r"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812439502 [oppstartsdato] => 2013-08-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Randabergveien 333"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4073", "kommunenummer": "1127"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?