Index

BATNUT AS

Orgnr: 918099808

adresse: Vestre Nordgardsleitet 5

id

246935

organisasjonsnummer

918099808

navn

BATNUT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-25

naeringskode1

{"kode": "46.492", "beskrivelse": "Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Nordgardsleitet 5"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "MJØLKERÅEN", "postnummer": "5137", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918099808

navn

BATNUT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre Nordgardsleitet 5

forradrpostnr

5137

forradrpoststed

MJØLKERÅEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.492

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.11.2016

stiftelsesdato

20.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918099808

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2429683, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14586, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14586}}, "journalnr": "2021474013", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918099808"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -219919, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -719919}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 234505, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 234505}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14586}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8519, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8526}, "driftsresultat": -8526, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8519}}]

Reserver mot visning?