Index

BÅTSERVICE SIGHTSEEING AS

https://www.boatsightseeing.com

Orgnr: 810985852

tlf: 23 35 68 90
webside: www.boatsightseeing.com
adresse: Rådhusbrygge 3

id

43

organisasjonsnummer

810985852

navn

BÅTSERVICE SIGHTSEEING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "77.340", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sjøtransportmateriell"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhusbrygge 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1969-01-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1465 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0116", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.boatsightseeing.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

810985852

navn

BÅTSERVICE SIGHTSEEING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhusbrygge 3

forradrpostnr

0160

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1465 Vika

ppostnr

0116

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

77.340

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

24.01.1969

tlf

23 35 68 90

tlf_mobil

url

www.boatsightseeing.com

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810985852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2123777, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4268684, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4223458}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 45226}}, "journalnr": "2020871747", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810985852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4041730, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2224800}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1816930}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 226954, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 226954}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4268684}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 646567, "totalresultat": 646567, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 155164}, "driftsresultat": 844527, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 999691}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -916, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 53}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 969}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 843611}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914651115 [navn] => BÅTSERVICE SIGHTSEEING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.340", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sju00f8transportmateriell"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810985852 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dhusbrygge 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0160", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1465 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0116", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?