Index

BÅTSVIK INVEST AS

Orgnr: 811630152

adresse: c/o Roger Båtsvik, Furuly

id

244

organisasjonsnummer

811630152

navn

BÅTSVIK INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-28

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Roger Båtsvik", "Furuly"], "kommune": "HERØY", "landkode": "NO", "poststed": "GURSKØY", "postnummer": "6080", "kommunenummer": "1515"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

811630152

navn

BÅTSVIK INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Roger Båtsvik Furuly

forradrpostnr

6080

forradrpoststed

GURSKØY

forradrkommnr

1515

forradrkommnavn

HERØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.02.2013

stiftelsesdato

05.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811630152

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1002924, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5230, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5230}}, "journalnr": "2019424576", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811630152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -7586, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -67586}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12816, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12816}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5230}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10293, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10295}, "driftsresultat": -10295, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10293}}]

Reserver mot visning?