Index

BÅTTUR AS

Orgnr: 811763802

tlf: 91 84 58 34
mobil: 913 07 046
adresse: Alnagata 22L

id

550

organisasjonsnummer

811763802

navn

BÅTTUR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.109", "beskrivelse": "Kysttrafikk ellers med passasjerer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Alnagata 22L"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811763802

navn

BÅTTUR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Alnagata 22L

forradrpostnr

0192

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.04.2013

stiftelsesdato

17.02.2013

tlf

91 84 58 34

tlf_mobil

913 07 046

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811763802

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1337250, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 526797, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 343914}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 182883}}, "journalnr": "2019787658", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811763802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 309486, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18515}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 290971}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 217311, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 40577}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 176734}}, "sumEgenkapitalGjeld": 526797}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -39963, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1394409}, "driftsresultat": -40066, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1354343}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 103, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 103}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -39963}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911792699 [navn] => BÅTTUR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.109", "beskrivelse": "Kysttrafikk ellers med passasjerer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811763802 [oppstartsdato] => 2013-02-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Alnagata 22L"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0192", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?