Index

BAUGE EIENDOM AS

Orgnr: 810432322

adresse: Nyheimvegen 27

id

19

organisasjonsnummer

810432322

navn

BAUGE EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "16.232", "beskrivelse": "Produksjon av bygningsartikler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nyheimvegen 27"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORØ", "postnummer": "6905", "kommunenummer": "4602"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

1974-12-06

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810432322

navn

BAUGE EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nyheimvegen 27

forradrpostnr

6905

forradrpoststed

FLORØ

forradrkommnr

4602

forradrkommnavn

KINN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

16.232

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

06.12.1974

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810432322

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2454227, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15964016, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14645255}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1318762}}, "journalnr": "2021425946", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810432322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9650593, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3900000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5750593}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6313424, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3173669}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3139755}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15964016}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 25978, "totalresultat": 25978, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1017223}, "driftsresultat": 642277, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1659500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -493555, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 38324}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 531879}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 148722}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972781452 [navn] => BAUGE EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "16.232", "beskrivelse": "Produksjon av bygningsartikler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810432322 [oppstartsdato] => 1990-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nyheimvegen 27"], "kommune": "KINN", "landkode": "NO", "poststed": "FLORu00d8", "postnummer": "6905", "kommunenummer": "4602"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?