Index

BB GYM TROMSØ AS

https://www.crossfittromso.no

Orgnr: 811864722

tlf: 99 10 24 24
mobil: 415 40 832
webside: www.crossfittromso.no
adresse: Storgata 5

id

798

organisasjonsnummer

811864722

navn

BB GYM TROMSØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 5"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 2A"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

hjemmeside

www.crossfittromso.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811864722

navn

BB GYM TROMSØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 5

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

Storgata 2A

ppostnr

9008

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

85.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.04.2013

stiftelsesdato

21.03.2013

tlf

99 10 24 24

tlf_mobil

415 40 832

url

www.crossfittromso.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811864722

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2195129, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 275294, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 158233}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 117061}}, "journalnr": "2020955679", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811864722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5738, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -24262}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 269556, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 269556}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 275294}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -546546, "totalresultat": -546546, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2712460}, "driftsresultat": -542839, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2169621}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1376, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2415}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3791}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -544214}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911892537 [navn] => BB GYM TROMSØ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811864722 [oppstartsdato] => 2013-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 5"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => www.crossfittromso.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 2A"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?