Index

BB13 HOLDING AS

Orgnr: 812521772

tlf: 56 31 69 50
adresse: Valavegen 54

id

2247

organisasjonsnummer

812521772

navn

BB13 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-01

naeringskode1

{"kode": "45.310", "beskrivelse": "Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Valavegen 54"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "KNARREVIK", "postnummer": "5355", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-26

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812521772

navn

BB13 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Valavegen 54

forradrpostnr

5355

forradrpoststed

KNARREVIK

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.310

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.10.2013

stiftelsesdato

26.09.2013

tlf

56 31 69 50

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812521772

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1732338, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8926233, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6015894}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2910339}}, "journalnr": "2020456115", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812521772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6783848, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 180000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6603848}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2142385, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2142385}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8926233}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1922720, "totalresultat": 1922720, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22461}, "driftsresultat": -22461, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2487566, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2500064}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12498}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2465105}}]

Reserver mot visning?