Index

BCH DRIFT AS

Orgnr: 812252542

mobil: 915 86 621
adresse: Storehagen 3

id

1650

organisasjonsnummer

812252542

navn

BCH DRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-27

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storehagen 3"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FØRDE", "postnummer": "6800", "kommunenummer": "4647"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812252542

navn

BCH DRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storehagen 3

forradrpostnr

6800

forradrpoststed

FØRDE

forradrkommnr

4647

forradrkommnavn

SUNNFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.07.2013

stiftelsesdato

04.07.2013

tlf

tlf_mobil

915 86 621

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812252542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2390375, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5854552, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2364482}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3490069}}, "journalnr": "2021340705", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812252542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2275459, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2257459}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3579093, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2182601}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1396491}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5854552}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1039025, "totalresultat": 1039025, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10324645}, "driftsresultat": 1416419, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11741064}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5429, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5429}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1421848}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912265129 [navn] => KJEVEORTOPEDANE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 812252542 [oppstartsdato] => 2013-08-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storehagen 3"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6800", "kommunenummer": "4647"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?