Index

BE:ECO AS

Orgnr: 818623682

adresse: Tvetenveien 32

id

16411

organisasjonsnummer

818623682

navn

BE:ECO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.911", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tvetenveien 32"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818623682

navn

BE:ECO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tvetenveien 32

forradrpostnr

0666

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.02.2017

stiftelsesdato

05.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818623682

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1571078, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1337457, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1337457}}, "journalnr": "2020288318", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818623682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 865546, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 81945}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 783601}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 471910, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 471910}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1337456}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 175444, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3724913}, "driftsresultat": 242810, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3967723}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -17882, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4292}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22174}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 224928}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918631402 [navn] => BE:ECO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-02-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.911", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818623682 [oppstartsdato] => 2017-02-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tvetenveien 32"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?