Index

BE2BE AS

Orgnr: 912028194

mobil: 913 51 666
adresse: Frognerseterveien 22B

id

105657

organisasjonsnummer

912028194

navn

BE2BE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frognerseterveien 22B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0775", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912028194

navn

BE2BE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frognerseterveien 22B

forradrpostnr

0775

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.06.2013

stiftelsesdato

29.04.2013

tlf

tlf_mobil

913 51 666

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

912028194

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2169225, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7158268, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5484150}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1674118}}, "journalnr": "2020922156", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912028194"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6643341, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 204869}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6438472}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 514928, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 514928}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7158268}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 834666, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 377003}, "driftsresultat": 1056099, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1433102}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 40318, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 41118}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 800}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1096417}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912045226 [navn] => BE2BE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912028194 [oppstartsdato] => 2013-04-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Frognerseterveien 22B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0775", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?