Index

BEAUTY OF FAME AS

Orgnr: 812182412

mobil: 992 98 049
adresse: Verftsgata 2-4

id

1507

organisasjonsnummer

812182412

navn

BEAUTY OF FAME AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.750", "beskrivelse": "Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Verftsgata 2-4"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7800", "kommunenummer": "5007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812182412

navn

BEAUTY OF FAME AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Verftsgata 2-4

forradrpostnr

7800

forradrpoststed

NAMSOS

forradrkommnr

5007

forradrkommnavn

NAMSOS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.750

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.07.2013

stiftelsesdato

03.06.2013

tlf

tlf_mobil

992 98 049

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812182412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2414211, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3230032, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 129343}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3100689}}, "journalnr": "2021380586", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812182412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1842537, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1342537}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1387495, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1387495}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3230032}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 220444, "totalresultat": 220444, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7032081}, "driftsresultat": 280526, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7312607}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2370, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3336}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 965}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 282896}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912224678 [navn] => BEAUTY OF FAME AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.750", "beskrivelse": "Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 812182412 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Verftsgata 2-4"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7800", "kommunenummer": "5007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?