Index

BECH & CO FORVALTNING AS

Orgnr: 811702242

adresse: C/O Ann Veronica Tisløv-Rømo, Strindvegen 25A

id

390

organisasjonsnummer

811702242

navn

BECH & CO FORVALTNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Ann Veronica Tisløv-Rømo", "Strindvegen 25A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7052", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811702242

navn

BECH & CO FORVALTNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/O Ann Veronica Tisløv-Rømo Strindvegen 25A

forradrpostnr

7052

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.04.2013

stiftelsesdato

28.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811702242

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2080279, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 86973, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20556}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 66417}}, "journalnr": "2020831690", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811702242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -68158, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -91158}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 155130, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2832}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 152298}}, "sumEgenkapitalGjeld": 86973}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -26721, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 34275}, "driftsresultat": -34275, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 18, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -34257}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924754028 [navn] => BECH & CO FORVALTNING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-03-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811702242 [oppstartsdato] => 2020-03-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O Ann Veronica Tislu00f8v-Ru00f8mo", "Strindvegen 25A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7052", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?