Index

BECKMANN AS

Orgnr: 810438452

tlf: 38 12 10 80
adresse: Buråsen 32

id

20

organisasjonsnummer

810438452

navn

BECKMANN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.492", "beskrivelse": "Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer"}

antallAnsatte

28

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Buråsen 32"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4636", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1946-09-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810438452

navn

BECKMANN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Buråsen 32

forradrpostnr

4636

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.492

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

25.09.1946

tlf

38 12 10 80

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

28

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

810438452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2361085, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 90530399, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5213202}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 85317197}}, "journalnr": "2021294700", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810438452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 68035288, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3179601}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 64855687}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22495111, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 22495111}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 90530399}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 20736731, "totalresultat": 20736731, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 106830703}, "driftsresultat": 26510272, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 133340975}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 55493, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 543922}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 488429}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 26565766}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971663014 [navn] => BECKMANN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.492", "beskrivelse": "Engroshandel med reiseeffekter og lu00e6rvarer"} [antallAnsatte] => 28 [overordnetEnhet] => 810438452 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Buru00e5sen 32"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4636", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?