Index

BEDRIFTSDOKTOREN AS

https://www.bedriftsdoktoren.no

Orgnr: 815104412

mobil: 920 69 048
webside: www.bedriftsdoktoren.no
adresse: Hølensgate 12

id

7800

organisasjonsnummer

815104412

navn

BEDRIFTSDOKTOREN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-07

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hølensgate 12"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3260", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-03

hjemmeside

www.bedriftsdoktoren.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815104412

navn

BEDRIFTSDOKTOREN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hølensgate 12

forradrpostnr

3260

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.04.2015

stiftelsesdato

03.03.2015

tlf

tlf_mobil

920 69 048

url

www.bedriftsdoktoren.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815104412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 60354, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 80008, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 80008}}, "journalnr": "2021190431", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815104412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 63129, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30300}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 32829}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16878, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16878}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 80008}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -191220, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 138587}, "driftsresultat": -136587, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -54633, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 54650}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -191220}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 895967262 [navn] => BEDRIFTSDOKTOREN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-09-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815104412 [oppstartsdato] => 2010-09-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00f8lensgate 12"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3260", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => www.bedriftsdoktoren.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?