Index

BEERPAL AS

https://www.beerpal.no

Orgnr: 815543912

webside: www.beerpal.no
adresse: Jacob Aalls gate 29B

id

8827

organisasjonsnummer

815543912

navn

BEERPAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jacob Aalls gate 29B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0364", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Pål Henrik Jonassen", "Idrettsvegen 18"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"}

hjemmeside

www.beerpal.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815543912

navn

BEERPAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jacob Aalls gate 29B

forradrpostnr

0364

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

C/O Pål Henrik Jonassen Idrettsvegen 18

ppostnr

2312

ppoststed

OTTESTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.694

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.06.2015

stiftelsesdato

05.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

www.beerpal.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815543912

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2098043, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18490, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25250}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -6760}}, "journalnr": "2020852582", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815543912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 28253, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1747}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -9762, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -9762}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18491}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3134, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3143}, "driftsresultat": -3143, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3134}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815556372 [navn] => BEERPAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815543912 [oppstartsdato] => 2015-05-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jacob Aalls gate 29B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0364", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.beerpal.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["C/O Pu00e5l Henrik Jonassen", "Idrettsvegen 18"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?