Index

BEIERSDORF AS

Orgnr: 818840322

tlf: 22 90 79 50
adresse: c/o Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10

id

17037

organisasjonsnummer

818840322

navn

BEIERSDORF AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "46.450", "beskrivelse": "Engroshandel med parfyme og kosmetikk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kvale Advokatfirma", "Haakon VIIs gate 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1967-12-18

postadresse

{"land": "Sverige", "adresse": ["c/o Beiersdorf AB", "Box 275"], "landkode": "SE", "poststed": "401 24 Göteborg"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818840322

navn

BEIERSDORF AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kvale Advokatfirma Haakon VIIs gate 10

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Beiersdorf AB Box 275

ppostnr

ppoststed

401 24 Göteborg

ppostland

Sverige

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.450

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

18.12.1967

tlf

22 90 79 50

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818840322

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2391975, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 163917, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 163917}}, "journalnr": "2021345229", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818840322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 163917, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 527200}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -363283}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 163917}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10572, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10852}, "driftsresultat": -10852, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 280, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 280}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10572}}]

Reserver mot visning?