Index

BEING MINDFUL AS

Orgnr: 919129999

adresse: Gausellia 8

id

274072

organisasjonsnummer

919129999

navn

BEING MINDFUL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-14

naeringskode1

{"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gausellia 8"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4032", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919129999

navn

BEING MINDFUL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gausellia 8

forradrpostnr

4032

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.06.2017

stiftelsesdato

02.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919129999

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2221383, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 202053, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 202053}}, "journalnr": "2021113878", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919129999"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 156620, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 56620}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 45433, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 45433}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 202053}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -30001, "totalresultat": -30001, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 151414}, "driftsresultat": -46614, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 104800}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8125, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11821}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3696}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -38489}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919209968 [navn] => BEING MINDFUL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919129999 [oppstartsdato] => 2017-05-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gausellia 8"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4032", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?