Index

BEIRUT FENIQIA AS

Orgnr: 822139922

adresse: Grønlandsleiret 1

id

26988

organisasjonsnummer

822139922

navn

BEIRUT FENIQIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-31

naeringskode1

{"kode": "47.112", "beskrivelse": "Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grønlandsleiret 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0190", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torggata 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0183", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822139922

navn

BEIRUT FENIQIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grønlandsleiret 1

forradrpostnr

0190

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Torggata 21

ppostnr

0183

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.01.2019

stiftelsesdato

01.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822139922

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2085523, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020838546", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822139922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24430, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5570}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -24430, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -24430}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5570, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5570}, "driftsresultat": -5570, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5570}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922569509 [navn] => BEIRUT FENIQIA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-04-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.112", "beskrivelse": "Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822139922 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8nlandsleiret 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0190", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torggata 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0183", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?