Index

BEKKESTUA HANDELSHUS AS

Orgnr: 870886462

tlf: 23 05 50 00
adresse: v/Union Eiendomskapital AS, Bolette brygge 1

id

54052

organisasjonsnummer

870886462

navn

BEKKESTUA HANDELSHUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Union Eiendomskapital AS", "Bolette brygge 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-02-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/UNION Eiendomskapital AS", "Postboks 1715 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0121", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

870886462

navn

BEKKESTUA HANDELSHUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/Union Eiendomskapital AS Bolette brygge 1

forradrpostnr

0252

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

v/UNION Eiendomskapital AS Postboks 1715 Vika

ppostnr

0121

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

10.02.1994

tlf

23 05 50 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

870886462

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 16346, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 34711592, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33084424}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1627169}}, "journalnr": "2021139897", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870886462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7432749, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 350000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7082749}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 27278843, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 27278843}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 34711592}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2583689, "totalresultat": 2583689, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3879674}, "driftsresultat": 4035875, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7915549}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -723453, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 324}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 723777}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3312422}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976335481 [navn] => BEKKESTUA HANDELSHUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-05-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 870886462 [oppstartsdato] => 1994-02-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Union Eiendomskapital AS", "Bolette brygge 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/UNION Eiendomskapital AS", "Postboks 1715 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0121", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?