Index

BEKKESTUA KJØKKENSTUDIO AS

Orgnr: 811990892

adresse: Gamle Ringeriksvei 32

id

1043

organisasjonsnummer

811990892

navn

BEKKESTUA KJØKKENSTUDIO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.599", "beskrivelse": "Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Ringeriksvei 32"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1357", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811990892

navn

BEKKESTUA KJØKKENSTUDIO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Ringeriksvei 32

forradrpostnr

1357

forradrpoststed

BEKKESTUA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.05.2013

stiftelsesdato

07.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811990892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2264081, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3771464, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 424442}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3347021}}, "journalnr": "2021227666", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811990892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1450188, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 250188}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2321276, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2149931}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 171345}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3771464}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 884919, "totalresultat": 884919, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8716636}, "driftsresultat": 1060928, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9777563}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12661, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 24724}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12064}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1073589}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912002608 [navn] => BEKKESTUA KJØKKENSTUDIO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.599", "beskrivelse": "Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 811990892 [oppstartsdato] => 2013-05-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Ringeriksvei 32"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1357", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?