Index

BEKKJORDEN SKOG AS

Orgnr: 811766542

mobil: 926 08 198
adresse: Nirigard

id

558

organisasjonsnummer

811766542

navn

BEKKJORDEN SKOG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "02.100", "beskrivelse": "Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nirigard"], "kommune": "ROLLAG", "landkode": "NO", "poststed": "VEGGLI", "postnummer": "3628", "kommunenummer": "3051"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811766542

navn

BEKKJORDEN SKOG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nirigard

forradrpostnr

3628

forradrpoststed

VEGGLI

forradrkommnr

3051

forradrkommnavn

ROLLAG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

02.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.04.2013

stiftelsesdato

20.02.2013

tlf

tlf_mobil

926 08 198

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811766542

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1621746, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 954153, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 334572}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 619581}}, "journalnr": "2020341503", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811766542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 540880, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 480880}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 413273, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 408005}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5268}}, "sumEgenkapitalGjeld": 954153}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2980, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4103625}, "driftsresultat": 52693, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4156318}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -42395, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 84}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42479}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10298}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 885604552 [navn] => BEKKJORDEN SKOG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-04-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "02.100", "beskrivelse": "Skogskju00f8tsel og andre skogbruksaktiviteter"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 811766542 [oppstartsdato] => 2003-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nirigard"], "kommune": "ROLLAG", "landkode": "NO", "poststed": "VEGGLI", "postnummer": "3628", "kommunenummer": "3051"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-02-20 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?