Index

BELAIR AS

Orgnr: 814998452

adresse: Frederik Stangs gate 4D

id

7526

organisasjonsnummer

814998452

navn

BELAIR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-19

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frederik Stangs gate 4D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0272", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814998452

navn

BELAIR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frederik Stangs gate 4D

forradrpostnr

0272

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.2015

stiftelsesdato

11.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814998452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2468815, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 394187528, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 353255338}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 40932190}}, "journalnr": "2021440346", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814998452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 389450173, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 351329356}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 38120817}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4737355, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4737355}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 394187528}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15487813, "totalresultat": 15487813, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 85869}, "driftsresultat": -83729, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2140}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15629093, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15673128}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 44035}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 15545364}}]

Reserver mot visning?