Index

BELLA CAMPING AS

Orgnr: 815547322

tlf: 90 19 93 68
mobil: 938 57 118
adresse: c/o Ballangen Camping, Stor Ballangen

id

8835

organisasjonsnummer

815547322

navn

BELLA CAMPING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ballangen Camping", "Stor Ballangen"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "BALLANGEN", "postnummer": "8540", "kommunenummer": "1806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815547322

navn

BELLA CAMPING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ballangen Camping Stor Ballangen

forradrpostnr

8540

forradrpoststed

BALLANGEN

forradrkommnr

1806

forradrkommnavn

NARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.06.2015

stiftelsesdato

27.05.2015

tlf

90 19 93 68

tlf_mobil

938 57 118

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815547322

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2260633, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 404179, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 151100}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 253079}}, "journalnr": "2021278572", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815547322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 189358, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 33334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 156024}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 214821, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 213166}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1655}}, "sumEgenkapitalGjeld": 404179}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 30829, "totalresultat": 30829, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3497489}, "driftsresultat": 41196, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3538685}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3207, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 196}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3403}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 37989}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915018599 [navn] => BELLA CAMPING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 815547322 [oppstartsdato] => 2015-02-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ballangen Camping", "Stor Ballangen"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "BALLANGEN", "postnummer": "8540", "kommunenummer": "1806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?