Index

BELLIS ECOINVEST AS

Orgnr: 815385012

adresse: Filipstad brygge 2

id

8472

organisasjonsnummer

815385012

navn

BELLIS ECOINVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-27

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Filipstad brygge 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0252", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1397 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0114", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815385012

navn

BELLIS ECOINVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Filipstad brygge 2

forradrpostnr

0252

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1397 Vika

ppostnr

0114

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.05.2015

stiftelsesdato

24.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815385012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 75660, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1766458, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1766458}}, "journalnr": "2021208878", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815385012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4642, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -25358}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1761816, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1761816}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1766458}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4407, "totalresultat": -4407, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4621}, "driftsresultat": -4621, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 214, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 214}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4407}}]

Reserver mot visning?