Index

BEMOBILE AS

Orgnr: 811732532

adresse: Brynsveien 13

id

473

organisasjonsnummer

811732532

navn

BEMOBILE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brynsveien 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ingar Viken", "Granhekkveien 9D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0682", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811732532

navn

BEMOBILE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brynsveien 13

forradrpostnr

0667

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Ingar Viken Granhekkveien 9D

ppostnr

0682

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.03.2013

stiftelsesdato

15.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

24.08.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

811732532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1856488, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2831070, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2831070}}, "journalnr": "2020595270", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811732532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2119055, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1919055}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 712014, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 712014}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2831070}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 136981, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4341973}, "driftsresultat": 48534, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4390507}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9965, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18190}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8225}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 58499}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911771411 [navn] => BEMOBILE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811732532 [oppstartsdato] => 2013-02-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brynsveien 13"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0667", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ingar Viken", "Granhekkveien 9D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0682", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?