Index

BENEDIKTE VIPPEEXTENSIONS AS

Orgnr: 818687362

adresse: Søndre gate 2

id

16590

organisasjonsnummer

818687362

navn

BENEDIKTE VIPPEEXTENSIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søndre gate 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0550", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818687362

navn

BENEDIKTE VIPPEEXTENSIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søndre gate 2

forradrpostnr

0550

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.03.2017

stiftelsesdato

24.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818687362

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2154409, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 432302, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 245549}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 186753}}, "journalnr": "2020933444", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818687362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 187683, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 80000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 107683}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 244619, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 244619}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 432302}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -33876, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1627545}, "driftsresultat": -33451, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1594094}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -140, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 45}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 185}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33591}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917481636 [navn] => BENEDIKTE VIPPEEXTENSIONS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-07-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 818687362 [oppstartsdato] => 2016-06-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8ndre gate 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0550", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-03-11 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?