Index

BENTE EGELL JOHNSEN AS

Orgnr: 877232972

adresse: Brugaten 10

id

57983

organisasjonsnummer

877232972

navn

BENTE EGELL JOHNSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-11

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brugaten 10"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3960", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-29

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877232972

navn

BENTE EGELL JOHNSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brugaten 10

forradrpostnr

3960

forradrpoststed

STATHELLE

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.111

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.02.1997

stiftelsesdato

29.01.1997

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.12.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

877232972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2564785, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8040804, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1499975}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6540829}}, "journalnr": "2021547314", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877232972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6046318, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 850000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5196318}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1994486, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1994486}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8040804}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2554373, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 373703}, "driftsresultat": -373703, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3612633, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3649594}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1805}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3274087}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919831677 [navn] => BENTE EGELL JOHNSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 877232972 [oppstartsdato] => 2017-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brugaten 10"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3960", "kommunenummer": "3813"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?