Index

BERGBU EIENDOM AS

Orgnr: 812019902

mobil: 958 50 702
adresse: Havnegata 25

id

1109

organisasjonsnummer

812019902

navn

BERGBU EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-03

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 25"], "kommune": "NÆRØYSUND", "landkode": "NO", "poststed": "RØRVIK", "postnummer": "7900", "kommunenummer": "5060"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 58 Sentrum"], "kommune": "NÆRØYSUND", "landkode": "NO", "poststed": "RØRVIK", "postnummer": "7901", "kommunenummer": "5060"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812019902

navn

BERGBU EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havnegata 25

forradrpostnr

7900

forradrpoststed

RØRVIK

forradrkommnr

5060

forradrkommnavn

NÆRØYSUND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 58 Sentrum

ppostnr

7901

ppoststed

RØRVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.06.2013

stiftelsesdato

05.03.2013

tlf

tlf_mobil

958 50 702

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812019902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 48522, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2621213, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2552500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 68713}}, "journalnr": "2021174384", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812019902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -112585, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -713085}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2733798, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1331217}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1402581}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2621213}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 69957, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 65976}, "driftsresultat": 105549, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 171525}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -35592, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 35595}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 69957}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912031535 [navn] => BERGBU EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812019902 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 25"], "kommune": "Nu00c6Ru00d8YSUND", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00d8RVIK", "postnummer": "7900", "kommunenummer": "5060"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 58 Sentrum"], "kommune": "Nu00c6Ru00d8YSUND", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00d8RVIK", "postnummer": "7901", "kommunenummer": "5060"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?