Index

BERGELØKKA AS

Orgnr: 892512612

tlf: 33 12 11 00
adresse: Sanden 4

id

79704

organisasjonsnummer

892512612

navn

BERGELØKKA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-26

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sanden 4"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3264", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 24, Fritzøe Brygge"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3285", "kommunenummer": "3805"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892512612

navn

BERGELØKKA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sanden 4

forradrpostnr

3264

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 24, Fritzøe Brygge

ppostnr

3285

ppoststed

LARVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.04.2008

stiftelsesdato

06.03.2008

tlf

33 12 11 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892512612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2322089, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2381401, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2381401}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021370072", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892512612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 173477, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 173477}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2207924, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2207924}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2381401}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 43659, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18850}, "driftsresultat": 80045, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 98895}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24072, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24072}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 55973}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992606436 [navn] => BERGELØKKA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-04-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892512612 [oppstartsdato] => 2008-03-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sanden 4"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3264", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 24, Fritzu00f8e Brygge"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3285", "kommunenummer": "3805"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?