Index

BERGEN-BYGG AS

Orgnr: 818627262

adresse: Unnelandsvegen 319

id

16422

organisasjonsnummer

818627262

navn

BERGEN-BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Unnelandsvegen 319"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HAUKELAND", "postnummer": "5268", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-12-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818627262

navn

BERGEN-BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Unnelandsvegen 319

forradrpostnr

5268

forradrpoststed

HAUKELAND

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.03.2017

stiftelsesdato

15.12.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818627262

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2138941, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 357065, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 181118}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 175947}}, "journalnr": "2020912405", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818627262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -179802, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -209802}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 536868, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 398877}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 137991}}, "sumEgenkapitalGjeld": 357066}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -226969, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2845963}, "driftsresultat": -221276, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2624687}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5693, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 59}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5752}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -226969}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 818767382 [navn] => BERGEN-BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 818627262 [oppstartsdato] => 2016-12-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Unnelandsvegen 319"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "HAUKELAND", "postnummer": "5268", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?